Zaštititi majke u borbi za egzistenciju

Fondacija AKTER upućuje javni apel povodom zabrinjavajuće društvene situacije koja je uslijedila nakon izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Smatramo da Zakon treba definisati tako da pravedno tretira pojedinačne uslove u kojima se porodice nalaze. Nije etički prihvatljivo da samohrana majka koja je podstanar sa zdravstvenim problemima i odgaja maloljetnu djecu s invaliditetom u potpunoj nemaštini, prima jednaku naknadu kao i majka koja pripada bogatijem sloju društva i posjeduje brojne nekretnine. Iznos naknade nema istu vrijednost za korisnice u dva navedena slučaja.

Fondacija se obraća javnosti podstaknuta sve češćim molbama koje upućuju majke djece sa teškim zdravstvenim komplikacijama ili smetnjama u razvoju. Njihova svakodnevna borba i patnja prolaze uz jecaj koji malo ko čuje.

Zato Zakon treba usmjeriti ka majkama kojima je pomoć najpotrebnija, i koje se bore za osnovnu egzistenciju, bez dovoljno hrane i sredstava za ljekove i životne troškove. Konkretni iznos naknade mora da zavisi od niza faktora, u prvom redu finansijske i stambene situacije, primanja, zdravstvenog stanja majke i djece, broja djece i njihovog starosnog uzrasta.

Apelujemo na postizanje kompromisa po ovom osjetljivom pitanju, kojim neće biti oštećene majke u najnezavidnijem položaju, i koji će istovremeno biti u skladu sa realnim mogućnostima državne kase.Predlažemo da se naknade u punom iznosu isplaćuju majkama koje su radno nesposobne ili ispunjavaju uslove za starosnu ili invalidsku penziju. Takođe, korekcija iznosa naknada ne treba da ide na štetu majki koje pripadaju ugroženim kategorijama stanovništva, o kojima je bilo riječi. Pritom, potrebno je uzeti u obzir efekat koji na ekonomiju ima odustajanje od zaposlenja radno sposobnih žena, kao i spriječiti veliki broj zloupotreba Zakona.

Kompromis nije kapitulacija. Obije strane treba da razumiju položaj u kojoj se nalazi ona druga, uz uključivanje širokog spektra društvenih subjekata u postupno rješavanje postojeće situacije.

 

Vezani članci:

http://www.portalanalitika.me/clanak/262400/fondacija-akter-zakon-da-zastiti-majke-u-borbi-za-egzistenciju

https://antenam.net/index.php/drustvo/item/29786-akter-majke-u-najnezavidnijem-polozaju-da-ne-budu-novcano-ostecene

http://www.rtcg.me/vijesti/ekonomija/159079/naknade-prilagoditi-socijalnim-kategorijama.html

http://kolektiv.me/88619/fondacija-akter-apeluje-zakon-da-zastiti-majke-u-borbi-za-egzistenciju-

http://kodex.me/clanak/138376

http://posao.crna.gora.me/business-magazin/ekonomske-vijesti/naknade-prilagoditi-socijalnim-kategorijama/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s