Kontakt i donacije

Kontaktirajte fondaciju AKTER ukoliko imate sugestiju ili želite da postanete volonter. Donacije se mogu uputiti uplatom na žiro račun broj 510-92440-43 (Crnogorska komercijalna banka).

Advertisements